Prijava na neobvezne izbirne predmete za šol. leto 2019/20

09.05.2019
OŠ BOVEC

Učenci 3., 4. in 5. razreda so prejeli Publikacijo o neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2019/20.

Izpolnjene prijavnice naj prinesejo razrednikom do četrtka, 9. 5. 2019.

Vanja Šuler

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica