Prijava za obvezne izbirne predmete za šol.l. 2019/20

17.05.2019
OŠ BOVEC

Učenci sedmega, osmega in devetega razreda v šol. letu 2019/20 naj do 17.05.2019 prinesejo izpolnjene prijavnice za obvezne izbirne predmete. Publikacijo si lahko ogledate v priponki pod rubriko IZBIRNI PREDMETI. Lepo prosim, da upoštevate navedeni datum. Hvala, Majda Skok

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica