STANJE PRIJAV NA SREDNJIH ŠOLAH

22.05.2020
OŠ BOVEC

Spoštovani starši in učenci!

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavljeno stanje prijav na srednjih šolah za šolsko leto 2020/21. Na nekaterih srednjih šolah je prijavljenih več učencev kot je prostih mest.

Do 16.6.2020 lahko  učenci prenašajo prijave na drugo srednjo šolo. Zato  število prijav ni dokončno. Število prijav lahko spremljate na isti spletni strani. Informacije o prijavah v 1. letnik so tudi na spletnih straneh srednjih šol. Pred morebitnim prenosom prijave  se bom z učencem in starši pogovorila. Dosegljiva sem na tel.: 38 41 544.

Prenos prijave lahko opravite lahko  tudi po elektronski pošti, in sicer tako, da izpolnite in podpišete Izjavo za prenos prijave ter jo skenirano pošljete na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma svetovalne delavke srednje šole, kamor ste oddali prvotno prijavnico. Z izpolnjeno in podpisano izjavo boste namreč zaprosili svetovalnega delavca ali svetovalno delavko srednje šole, da v vašem imenu odjavi kandidata iz programa, kjer ima prijavnico, ter prijavnico posreduje na drugo šolo, kamor bi jo kandidat želel prenesti.

Izjava in elektronski naslovi svetovalnih delavcev srednjih šol so dostopni na spodnji povezavi

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Svetovalna delavka

Jožica Pretner

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica