Vrtec od 1. do 5. februarja 2021

28.01.2021
VRTEC BOVEC

Spoštovani starši!

Predvidoma bo tudi v tednu 1.2 - 5.2.2021 Vrtec Bovec odprt le za nujne primere potrebe po varstvu. Prijava poteka preko ankete, ki jo starši dobijo na svoj telefon. Še vedno bomo za vse informacije dosegljivi po telefonu v poslovnem času vrtca ob delavnikih. Za nujne primere pa se lahko vedno obrnete na svojo vzgojiteljico.

Starši, ki pripeljejo otroka v vrtec morajo predložiti potrdilo delodajalca, da delajo. Veljavna so že predložena potrdila za tiste otroke, ki so vrtec v preteklih tednih že obiskovali. 

Vrtec Bovec bo za nujne primere deloval po običajnem urniku in dnevnem redu. Predvidoma bo odprta le ena skupina v Bovcu, Žaga bo zaprta. Upoštevali se bodo vsi ukrepi za preprečevanje epidemije.

 

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica