SLOVENŠČINA

Pozdravljeni, šestarji!

Tokrat poteka pouk malo drugače. Tudi za vas sem pripravila nekaj učnega gradiva, čeprav ste dobili navodila že v petek.

Navodila ostajajo ista, sproti vam bom pošiljala snov, ki jo boste prepisali v ustrezen zvezek. Bolje je, da naredite to sproti.

Za začetek boste prebrali odlomek iz kriminalnega mladinskega romana z naslovom Jastrebov let. Verjamem, da se ob branju ne boste dolgočasili. Upam, da bo odlomek koga tako navdušil, da bo prebral knjigo v celoti in  jo bo predstavil za bralno značko.

JASTREBOV LET  - DZ, str. 141145.

Preberite odlomek.

Prepišite snov, ki vam jo pošiljam v priponki.

Odgovorite na vprašanja v DZ.

PREDVIDEN ČAS: 3 ure

V ČETRTEK ALI PETEK BOSTE DOBILI NOVO SNOV.

Želim vam, da bi ostali zdravi. Lep pozdrav, učiteljica Marijana Bon

 

petek, 20. 3. 2020

Dober dan, šesti razred!

Danes imamo dve šolski (domači)  uri.

Pogovarjali se bomo o bolezni: Kako se počutite, kadar ste bolni? Katere bolezni ste že preboleli?

Ko pridemo k zdravniku, moramo navadno povedati, kako se je bolezen razvila.

Trenutno se po svetu širi koronavirus, ki je prinesel številne posledice, tako z vidika zdravja kot tudi vsakdanjega življenja. Zato bo tema današnje snovi neumetnostno besedilo opis bolezni, v katerem povemo, za katero bolezen gre, kako se širi in kaj jo povzroči, po katerih znakih jo prepoznamo, kako poteka in koliko časa traja, kako jo zdravimo in kateri so možni zapleti.

1. ura:

Odprite DZ na strani 76 . Prebrali boste neumetnostno besedilo opis bolezni.

V zvezek za jezikovni pouk napišite naslov OPIS BOLEZNI.

Nato prepišite  definicijo o opisu bolezni - na začetku strani 76.

Danes boste spoznali značilnosti bolezni bronhitis. Kaj ste novega izvedeli iz prebranega besedila?

Rešite naloge na str. 76 in 77, in sicer 1., 2., 3. in 4. vajo.

 

2. ura:

DZ, str. 77, 5. vaja

O kateri bolezni želite izvedeti več? Pobrskajte po leksikonih, enciklopediji, kateri drugi strokovni knjigi ali na spletu ter dopolnite miselni vzorec. Nato miselni vzorec  ubesedite - napišite  v zvezek za jezikovni pouk opis bolezni, ki ste jo izbrali.

Pa še kakšno knjigo preberite za bralno značko.

Želim vam lep vikend, učiteljica Marijana

 

 

ponedeljek, 23. 3. 2020

Pozdravljeni,

za vami je že prvi teden pouka na daljavo. Upam, da ste se dobro vpeljali v ta način učenja.

V nov teden vstopamo s pravopisnimi vajami, s katerimi bomo ponovili rabo pravilnih oblik samostalnika, glagola in pridevnika. Rešite naloge v delovnem zvezku:

- str. 84, 5. in 6. naloga (uporaba pravilne oblike samostalnika),

- str. 85, 8. in 10. naloga (uporaba pravilne oblike samostalnikov mati in hči),

- str. 85, 9. naloga (pravilna raba glagola biti),

- str. 89, 24. naloga (ponovitev svojilnih pridevnikov),

- str. 90, 26. vaja (pravilna oblika samostalnika gospa),

- str. 91, 29. vaja (raba pravilne oblike samostalnikov v zanikanih povedih - rodilnik!).

Tekom dneva boste prejeli tudi navodila glede bralne značke. Opravičujem se za zamudo z nalaganjem nalog zaradi težav s serverjem.

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

BRALNA ZNAČKA

Da trenutno stanje ne bi vplivalo na potek opravljanja bralne značke, vam omogočam, da opravite bralno značko od doma. Ker trenutno dostopa do knjig v knjižnici ni, predlagam izbiro knjig, primernih za vašo stopnjo, ki so trenutno brezplačno na razpolago v elektronski obliki. Poleg klasičnih knjig lahko izbirate tudi med avdioknjigami in radijskimi igrami.

Spodaj je seznam knjig, ki jih predlagam in so primerne za vašo starost:

- Feri Lainšček: Ajša Najša – avdioknjiga, trenutno brezplačno dostopna v aplikaciji http://app.audibook.si,

- Sherman Alexie (prevedel Andrej E. Skubic): Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom, brezplačno dostopna na spletni strani Mladinske knjige www.e-emka.si (https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68),

- David Walliams (prevedel Milan Dekleva): Babica barabica, brezplačno dostopna na spletni strani Mladinske knjige www.e-emka.si (https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68),

- David Walliams (prevedel Milan Dekleva): Zlobna zobarka, brezplačno dostopna na spletni strani Mladinske knjige www.e-emka.si (https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68),

- Andreas Steinhöfel (prevedla Neža Božič): Riko, Oskar in senčne prikazni, brezplačno dostopna na spletni strani Mladinske knjige www.e-emka.si ( https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68).

Na spletnem portalu Biblos so prav tako na voljo številne elektronske knjige. Za izposojo potrebujete samo uporabniško ime oziroma akronim knjižnice in številko članske izkaznice ter geslo, ki je identično geslu za servis Moja knjižnica. Če to imate, lahko pogledate za knjigo za bralno značko tudi tam. Pri izbiri si pomagajte s priporočilnimi seznami za bralno značko v 6. razredu, ki jih najdete na spletu.

Izbirajte med brezplačno dostopnimi knjigami, za namene bralne značke ne kupujte knjig.

Za izpolnitev obveznosti bralne značke napišite:

-          avtorja in literarno vrsto,

-           5–10 povedi o vsebini knjige,

-           kateri liki nastopajo,

-           opis glavnega lika (osebe).

-          Iz besedila izpišite še pesniška izrazna sredstva: 1 primero, 1 poosebitev, 1 reklo.

-          Ali vam je bila knjiga všeč ali ne? Zakaj?

Nalogo lahko posredujete v Wordovi datoteki na e-poštni naslov: marijana.bon@gmail.com.

Prijetno branje, učiteljica Marijana

 

torek, 24. 3. 2020

Dobro jutro!

Danes bi bili na vrsti referati, in sicer opis kraja. Prosim, da plakat poslikate in mi ga pošljete na mojo elek. pošto: marijana.bon@gmail.com.

Kot ste že dobili napisano v navodilih, je danes na vrsti vaja za nacionalno preverjanje znanja. Reševali boste lanski NPZ.

Kako ga najdete na spletu?

1. NPZ SLOVENŠČINA 2. OBDOBJE

2. PREIZKUS  2019

NPZ rešujete 60 minut.

Ta preizkus vsebuje vso snov, ki smo se jo mi že učili. Za umetnostno besedilo izberejo pa vedno neznan tekst, primeren vaši stopnji.

Pa uspešno reševanje!

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

sreda, 25. 3. 2020

Pozdravljeni!

Danes bomo obravnavali števnike.  V zvezke za jezikovni pouk napišite naslov ŠTEVNIKI.

Preberemo definicijo o števnikih v DZ na strani 47. 

Mi bomo spozali glavne in vrstilne števnike.

Nato zapiši v zvezek:

GLAVNI ŠTEVNIKI - vprašalnica KOLIKO: sto sedem, petsto, dva tisoč ... Z njimi štejemo. Označujejo količino.

VRSTILNI ŠTEVNIKI - vprašalnica KATERI: stosedmi, petstoti, dvatisoči... Označujejo zaporedno mesto česa.

ŠTEVNIKE LAHKO ZAPISUJEMO z besedo ali s števko.

ZAPIS GLAVNIH ŠTEVNIKOV z besedo: do 100 in stotice pišemo skupaj (devetinsedemdeset, triinštirideset, šeststo, devetsto), vse druge pa narazen (sto petdeset, tisoč ena, pet milijonov).

ZAPIS VRSTILNIH ŠTEVNIKOV: z besedo jih pišemo vedno skupaj. Če jih zapisujemo s števko, za njimi zapisujemo piko. ( Danes je 25. marec.)

VAJA:

V DZ na str. 47 reši 1. nalogo, na str. 48 pa 2. nalogo.

 

 

Petek, 27. 3. 2020

Dobro jutro, šesti razred!

Pa je zopet petek.

Tako se čas hitro vrti

in kar dolgo se nismo videli mi ...

 

Kot ste opazili, bomo danes obravnavali poezijo, o kateri ste že veliko slišali. Ponovimo nekaj stvari.

Na vprašanja odgovarjajte ustno.

KAJ JE POEZIJA?

KATERA JE SOPOMENKA ZA POEZIJO?

PROTIPOMENKA ZA POEZIJO JE ______________.

KATERE SO ZNAČILNOSTI POEZIJE?

KAJ JE RIMA? KAJ JE RITEM? KAKO DOLOČIMO RITEM? KAKO OZNAČIMO POUDARJENI ZLOG, KAKO NEPOUDARJENI?

IZ ČESA JE SESTAVLJENA PESEM? KAKO IMENUJEMO PESEM S ŠTIRIMI VRSTICAMI (vsi izrazi)?

KAKO SE IMENUJE ENA VRSTICA PESMI (oba izraza)?

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI:

NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVARJAJTE USTNO.

Poznate dobro prometne predpise? Seveda, saj ste lani opravljali kolesarski izpit. V prometu ste udeleženi kot pešci in kolesarji. Upoštevate prometna pravila?

Poznate funkcije semaforja? Kaj pomeni rdeča luč na semaforju?  ( Semafori ali semaforji - oboje je pravilno.) Poznate prometne znake?

 

Ko se vozimo, se peljemo po poti, po cesti.

Tudi naše življenje je pot, je cesta ... Je to res? Kaj to pomeni? Kaj pomenita rekli zaiti na kriva pota, vzeti pot pod noge?

Pesnik Janez Menart je v eni izmed svojih pesniških zbirk objavil pesem Vzpon, v kateri izstopata naslednja verza:

IN SREČA JE, DA JE PRED MANO POT,

IN TO, DA VEM, DA SLAST JE V TEM, DA GREM.

 

Odprite DZ na strani 147, prebrali boste pesem  Semafori življenja. To je pesem, v kateri avtor na poseben način razmišlja o življenjski poti.

V pesmi podčrtajte besede, ki spominjajo na besedo promet.

Nato v zvezek za književnost prepišite o peniku Janezu Menartu in rešite 1. nalogo na strani 146 in 2. ter 5. nalogo na strani 147.

Preberite še, kaj pravita molja.

Naslednjo uro bomo naredili zapis v zvezek do konca.

2. URA ( Danes sta na urniku dve šolsi uri.)

ZAPIS V ZVEZKE VAM POŠILJAM V PRIPONKI.

PREPIŠITE IN NAREDITE 6. 7. 8. IN 9. NALOGO V DZ.

 

Želim vam lep vikend, učiteljica Marijana

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Pozdravljeni, šestarji!

Upam, da ste dobro. Večina od vas mi je že poslala prek elek. pošte referat OPIS KRAJA. Prosim, da do jutri to naredite tudi ostali, saj je bil rok za oddajo 24. 3. 2020. Če nimate šeleshamerja, lahko napišete na liste A4-format.

Nekateri ste bili pridni in ste mi že po mailu predstavili knjige za bralno značko.

Danes nadaljujemo z neumetnostnim besedilom, in sicer OPISOM ŠPORTA.

V  priponki se nahaja snov, ki jo boste prepisali v zvezke.

 

Torek, 31. 3. 2020

Dobro jutro!

Ste pripravljeni na telovadbo? Če ste se že ogreli, nadaljujemo  z opisom športa.

REŠITE NALOGO V PRIPONKI.  V zvezek zapišite le odgovore na vprašanja.

 

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

Sreda, 1. 4. 2020

Pozdravljeni, šestarji!

Danes bo prav zabavno. Ne verjamete? To ni prvoaprilska šala! Zabavali se boste skupaj s starši.

V petek smo se pogovarjali o poti, o življenjski poti, o cesti.

Danes pa se bomo pogovarjali o PESMI Aleksandra Mežka Siva pot.

Ta pesem se poje in je zelo priljubljena med ljudmi. Torej se širi po ustni poti, s petjem. Pravimo, da je ponarodela.

Na You tube poiščite pesem Siva pot. Zapojte jo skupaj s starši.

V vašem DZ se pesem nahaja na 149. strani.

Sivo pot pojejo ljudje ob različnih priložnostih, poznajo jo različne generacije.

 

Katero slovensko pokrajino opeva  kantavtor Aleksander Mežek?

Izvirni naslov pesmi je Take me home, Country roads, njen avtor je John Denver.

Poslušajte tudi to pesem in jo zapojte.

V zvezek za književnost prepišite, kar je v priponki.

 KDOR ŠE NI POSLAL OPISA KRAJA, naj mi ga pošlje, prosim, do konca tega tedna. To velja tudi za domače naloge in za snov v zvezku. Prosim, če  poslikate in pošljete na moj mail.

 

Petek, 3. 4. 2020

Pozdravljeni,

pa je za nami že tretji teden učenja na daljavo. Včeraj, 2. aprila, smo praznovali mednarodni dan knjige za otroke.  Tudi mi se bomo posvetili temu dnevu, ki ga je izbrala mednarodna zveza za književnost.

Tega dne se je rodil  veliki danski pravljičar Hans Christian Andersen. Danes boste poslušali avdioknjigo Ferija Lainščka Ajša Najša. V priponki vam pošljem postopek, kako najdete to knjigo na spletu. Knjiga je brezplačna.

 Lahko jo naložite na mobitel.  Lahko pa si izberete krajšo elektronsko knjigo, eno izmed tistih, ki sem vam jih predlagala za bralno značko, lahko tudi knjigo ali priročnik iz domača knjižnice.

Skratka, kar vas zanima.

V petih povedih opišite najljubši dogodek ali izdelate miselni vzorec. To nalogo boste opravili do naslednjega petka, to je 10. 4. 2020.

Prijetno branje  vam želim.

Lep vikend, učiteljica Marijana

 

ŠE VEDNO NISTE VSI UČENCI POSLALI OPISA KRAJA (rok je bil 24. 3.), torej ZAMUDNIKI, HITRO NAPIŠITE REFERAT IN MI GA POŠLJITE DO PONEDELJKA.

Kot sem vam že napisala, lahko referat napišete na bele liste A-4  format ali na risalne liste ali v zvezek.

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Pozdravljeni, šestarji!

Danes boste spozali novo besedno vrsto, in sicer PRISLOVE.

PRISLOVI SO BESEDE, KI POJASNIJO OKOLIŠČINE DOGAJANJA ALI DEJANJA.

Prepisali boste snov v priponki  in rešili 1., 2. in 3. nalogo na str. 48, 49.

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

Torek, 7. 4. 2020

Dober dan, šestarji!

Z današnjo uro zaključujemo z obravnavo besednih vrst. V PETEK, 10. 4. pa bomo pisali kratko preverjanje besednih vrst. Pa NE ZA OCENO!

Ampak prav tako moramo ponoviti besedne vrste, tudi če še ni ocen, saj se vendar učimo za znanje, ne pa za ocene... Se strinjate?

Pregledali bomo domačo nalogo. Nekateri ste bili zelo pridni in ste mi jo že zjutraj poslali za vpogled.

Sledi ponovitev prislovov.

Najprej boste odgovorili na vprašanja ustno, nato pa izpolnili nekaj vaj v DZ.

Več v priponki.

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

 

 

 

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica