SLOVENŠČINA

Torek, 2. 6. 2020

Pozdravljeni!

Zadnji dan se boste učili doma.

Naredite naslednjih deset primerov  6. naloge (stavčni členi) -

od f) do o).

Jutri se vidimo. Lep dan!

Učiteljica Marijana

 

 

 

 

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Pozdravljeni, sedmarji!

Samo še dve uri in se vidimo v šoli!

 

Danes se vračamo k jezikovnemu pouku, k stavčni analizi.

V delovnem zvezku boste dokončali 5. nalogo, v kateri boste podčrtali stavčne člene. Ne pozabite na sklon pri predmetu.

Nato boste rešili prvih šest primerov 6. naloge - iz povedi izpišite zahtevani stavčni člen.

Oglejte si kratek filmček, v katerem učenec Ul na zabaven način razlaga stavčne člene.

 

Lepo se imejte,

učiteljica Marijana

 

 

 

 

Četrtek, 28. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes bomo nadaljevali s književnostjo. Prebrali boste književno delo s komično perspetivo, to je pesem Rdeča kapica in volk, ki jo je napisal Roald Dahl, britanski pesnik in pisatelj.

Najprej preberite o avtorju v DZ na str. 155. Roald Dahl je v zbirki Odvratne rime  na humoren način prepesnil nekatere znane pravljice, med njimi tudi Rdečo kapico bratov Grimm.

Preberite pesem v DZ na strani 156.

Nato rešite naloge na strani 157.

Lep dan!

Učiteljica Marijana

 

 

 

 

 

 

 

 

Sreda, 27. 5. 2020

Dobro jutro!

Danes boste dokončali 4. vajo v DZ - analizirali boste enostavčne povedi.

Bodite pozorni, da se pri določanju stavčnih členov ne sprašujete le z vprašalnico, ampak tudi s povedkom.

Pri določanju vedno začnemo s povedkom. Pri določanju predmetov ste opazili, da je predmet lahko tudi osebni zaimek.

Nekateri ga štejete med povedek, kar je napačno. Na primer: Srečal sem ga na zabavi. KOGA SEM SREČAL NA ZABAVI?

Ga (naglasna oblika od njega). Torej je to predmet v tožilniku.

Pri zanikanem povedku je predmet v rodilniku. Na primer:  Nisem še predelal vse snovi. KOGA ALI ČESA NISEM ŠE PREDELAL?

Vse snovi (predmet v rodilniku).

Nato rešite še devet primerov 5. naloge.

 

Lepo se imejte!

Učiteljica Marijana

 

 

 

 

Torek, 26. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes ste še zadnji dobili rezultate domačega branja. Po pričakovanjih vam je bila knjiga Avtobus ob treh všeč , saj v njej nastopajo vaši vrstniki, dogajanje pa je postavljeno v vam znano okolje.

Tako ste bili  v večini zelo uspešni pri pisanju, še vedno pa pri nekaterih šepa pravopis.

 

V današnji uri boste rešili naslednjih deset enostavčnih povedi v 4. nalogi ( od 11. do 20. povedi).

Bodite pozorni na to, da imajo prislovna določila prednost pred predmeti.

Na primer: S kolesom se je odpravil v šolo. KAKO SE JE ODPRAVIL V ŠOLO? S kolesom - prisl. dol. načina - p. d. n.

Napačno: S čim ...?

Lep pozdrav

učiteljica Marijana

 

 

 

Ponedeljek, 25. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes bomo obravnavali prislovna določila.

V zvezek za jezikovni pouk zapišite:

PRISLOVNA DOLOČILA

Poznamo:

-PRISLOVNO DOLOČILO KRAJA - p. d. k. - VPRAŠALNICA: KJE/ KAM / KOD + povedek? POVSOD sem iskal knjige.

- PRISLOVNO DOLOČILO ČASA - p. d. č. - VPRAŠALNICA: KDAJ / OD KDAJ DO KDAJ / KOLIKO ČASA / DO KDAJ +povedek? ZJUTRAJ sem jih našel.

- PRISLOVNO DOLOČILO NAČINA - p. d. n. - VPRAŠALNICA: KAKO / NA KAKŠEN NAČIN + povedek? Z VESELJEM sem se lotil dela.

- PRISLOVNO DOLOČILO VZROKA - p. d. v. - VPRAŠALNICA: ZAKAJ / ZARADI ČESA + povedek? ZARADI EPIDEMIJE  je bila knjižnica zaprta.

Prislovna določila podčrtamo s poševnimi črticami: /////////////////////////////.

Še sam / a napiši po en primer vsakega prislovnega določila in ga ustrezno podčrtaj.

V DZ si oglej razpredelnico.

Reši prvih 10 primerov  4. naloge.

Lep dan učiteljica Marijana.

 

 

 

 

 

Četrtek, 21. 5. 2020

Pozdravljeni!

Ponovimo predmet:

Naštej vprašalnice za predmet.

Kako predmet podčrtamo?

Ali je lahko v eni povedi več predmetov?

Napiši primer.

Nato reši do konca 3. vajo v DZ.

Oglej si še filmček (na Googlu):SLOVA NA IZI, osebek povedek, PREDMET, v katerem ti bo na zabaven način  podajal snov učenec Ul.

Lep dan, učiteljica Marijana

 

 

 

 

 

Sreda, 20. 5. 2020

Pozdravljeni!


Danes bomo obravnavali tretji stavčni člen- PREDMET.

Predmet pomensko dopolnjuje povedek.

Več v priponKI.

 

Lep pozdrav učiteljica Marijana

 

 

 

 

 

 

 

 

Torek, 19. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes bomo pisno preverili domače branje. Sedaj ste gotovo knjigo Avtobus ob treh že dobro "prečesali".

Saj veste, z branjem širimo besedni zaklad.

Avtorica tega književnega dela pa pravi:

Jabolko ne more dozoreti, če mu primanjkuje sonca, človek pa ne, če mu primanjkuje branja.

Zdaj ste na vrsti vi.

Knjigo boste pisali v skrajšani obliki. Pisanje bo potekalo 4. šolsko uro, tako kot imamo običajno na urniku, torej od 10.35 do 11.20.

Ob 10.30 vam bom v e-učilnico dodala priponko s testom. OB 11. 25 MI POŠLJITE REŠEN TEST.

Kdor mi bo poslal test  kasneje od 11.25, mu ga ne bom upoštevala.

Lep pozdrav

učiteljica Marijana

 

 

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Pozdravljen, 7. razred!

Upam, da ste preživeli lep vikend.

Danes boste reševali interaktivne vaje, ki so vezane na povedek in osebek in  jih dobite na spletni strani:

- SKLADNJA

- 1. vaja: POVEDEK,

- 2. vaja: OSEBEK.

Ko rešite določeno vajo, vam  le ta ponuja rešitev.

Ugotovite, koliko točk bi dobili, in mi napišite.

Užitek pri reševanju vaj.

 

TISTI, KI ŠE NISTE POSLALI PRIJAVNICE ZA IZBIRNE PREDMETE, PROSIM, DA TO STORITE ŠE DANES.

Lep pozdrav, razredničarka

 

 

 

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Pozdravljeni, učenci!

Danes boste spoznali naslednji stavčni člen, to je osebek.

V zvezek za jezikovni pouk napišite:

OSEBEK

OSEBEK izraža:

- VRŠILCA DEJANJA - Teta je zalila rože.

 -NOSILCA DOGAJANJA - Veter je pihal ves teden.

-NOSILCA STANJA - Knjige ležijo na polici.

VPRAŠALNICA ZA OSEBEK: KDO ALI KAJ + POVEDEK?

Na primer: KDO je zalil rože? Mama. Mama je osebek.

Z vprašalnico KDO se sprašujemo po osebah, z vprašalnico KAJ  pa po vsem ostalem.

Na primer: Kaj leži na polici? Knjige. Knjige so osebek.

Lahko pa se vprašamo po celi vprašalnici:

Kdo ali kaj leži na polici?

Osebek podčrtamo z ravno črto:___________________________.

V NASLEDNJIH POVEDI podčrtaj POVEDEK IN OSEBEK IN SE VPRAŠAJ PO OBEH.

Timijan raste na sosedovem vrtu.

Soseda Fani ga je posadila med zelišča.

Mama bo skuhala zeliščni čaj.

 

Sreda, 13. 5. 2020

 

Dober dan!

Danes bomo spoznali glavni stavčni člen, to je povedek. 

Če vsebuje poved en povedek, govorimo o enostavčni povedi.

Povedek izraža dejanje, dogajanje in stanje.

Več v priponki.

Lep pozdrav

učiteljica Marijana

 

Torek, 12. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes boste spoznali poved, ki je sestavljena iz stavkov. Poved je vsako smiselno zaključeno sporočilo, ki se začne z veliko začetnico, konča pa s piko, klicajem ali vprašajem.

V naslednji uri pa se bomo ukvarjali z enostavčno povedjo.

Več v priponki.

Lep pozdrav

učiteljica Marijana

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Pozdravljeni, učenci!

Danes bomo presedlali na jezikovni pouk. Najprej bomo spoznali stavek, to so besede, zbrane okrog osebne glagolske oblike

Stavek je sestavljen iz stavčnih členov, to so povedek, osebek, predmet in prislovna določila.

Vsakega od teh bomo posebej spoznavali. Ugotovili bomo, da ima vsak svojo vprašalnico in značilen način podčrtavanja.

Več v priponki.

Lep začetek tedna!

Učiteljica Marijana

Četrtek, 7. 5. 2020

POZDRAVLJENI, SEDMARJI!

 Kdor mi še ni poslal odgovorov na vprašanja, naj to naredi danes do 15.00.

V današnji uri se bomo posvetili Levstikovemu jeziku. Kot ste že ugotovili, je ta zalo arhaičen, torej poln starinskih izrazov.  Književno delo je namreč nastalo v literarnem obdobju realizem v 19. stoletju.

Navodila imare v priponki.

Lep dan.

Učiteljica Marijana

 

Sreda, 6. 5. 2020

Dobro jutro!

Upam, da ste dobro. Nekaj učencev mi še ni oddalo odgovorov na vprašanja.

Kmalu bomo pisali sklop in bo tudi ta snov zajeta v njem. Torej pohitite, zamudniki.

Danes odgovorite na zadnjih pet vprašanj, vezanih na pripovedko (od 33. do 37. vprašanja).

Nato rešite 2. nalogo, v kateri razvrstite povedi po časovnem zaporedju, tako da dobite obnovo zgodbe.

Še prej pa poiščite v njih 7 napak in jih popravite. Nato obkrožite pravilni odgovor v 3. nalogi, ki vsebuje sporočilo pripovedke.

Hitro na delo!

Lep pozdrav

učiteljica Marijana

 

Torek, 5. 5. 2020

Pozdravljeni, učenci!

Osnovna navodila vam bom od današnjega dne nalagala na začetek.

Že kar nekaj ur posvečamo Martinu  Krpanu, saj je to prva slovenska junaška pripovedka.

Moram vas spomniti, da mi pošljete odgovore na vprašanja. Nekateri tega še niste storili, zato pričakujem še danes vašo "pošto".

Obravnavi bo sledilo kratko preverjanje kot sklop in temu tudi ocena.

Danes odgovorite na naslednjih 10 vprašanj (od 23. do 32. vprašanja).

 

Lep dan, učiteljica Marijana

 

Pozdravljeni, učenci!

Tokrat bo potekal pouk malo drugače. Prepričana sem, da vam bo učenje na daljavo zanimivo. Čeprav ste navodila za slovenščino dobili že v petek, vam bom pošiljala učno snov sproti.

Prosim, da sledite mojim navodilom in redno opravite svoje delo. Seveda, pojdite tudi v naravo in se sprostite.

Ostanite zdravi! Lep pozdrav učiteljica Marijana Bon

 

 Danes, 16. 3. 2020, ste že opravili preverjanje (priprava na test). Če tega še niste rešili, storite to jutri, da se ne bi nabralo preveč snovi.

Najprej preberite knjiž. delo Dese Muck Pod milim nebom - DZ, str. 122 - 125.  Odgovorite tudi na vprašanja v DZ in prepišite o avtorici. Še prej prepišite v zvezek za književnost, kar sem vam poslala v priponki.

Ta snov je predvidena za dve šolski uri, zato naj bi jo zaključili do četrtka, ko bomo obravnavali novo snov.

 

Pozdravljeni, sedmarji!

Upam, da vam gre delo dobro od rok.  Danes, 19. 3. 2020, boste prebrali Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 3/4  v DZ, str. 125 - 127. Odlomek dnevniških zapisov je iz istoimenske knjige avtorice Sue Townsed.

Jadran Krt je vaš vrstnik, najstnik, ki v svoj dnevnik zapisuje vse, kar se mu dogaja in o čemer razmišlja.

Morda piše tudi kdo od vas skrivni dnevnik? Mislim, da bi se našel kdo... Pa naj ostane to njegova skrivnost.

To bo zanimivo branje, zato vam priporočam, da to knjigo preberete za BZ.

Preberite odlomek in odgovorite na 2., 3., 4. in 5. vprašanje na str.127 in 128.

Naslednjo šolsko uro bomo snov zapisali v zvezek.

Jutri mi lahko pošljete na moj mail preverjanje, ki ste ga rešili v ponedeljek.

Želim vam, da bi ostali zdravi in vas lepo pozdravljam učiteljica Marijana

 

23. 3. 2020

Dobro jutro, sedmarji!

Danes  bomo obravnavali neumetnostno besedilo SEZNAM. Gotovo so vas starši že kdaj poslali v trgovino s seznamom stvari, ki jih morate kupiti. Pri bralni znački in domačem branju dobite na začetku šol. leta seznam knjig, ji jih morate prebrati.

V zvezek za jezikovni pouk napišite:

SEZNAM je neumetnostno besedilo, ki je sestavljeno iz niza istovrstnih podatkov. Ne beremo ga tako kot druga besedila, ampak  SELEKTIVNO - le tisto, kar nas zanima.

Predstavljaj si, da te šolska knjižničarka na počitnice pospremi s priporočilnim seznamom za branje. Med ponujenimi boš verjetno zbral/a le tiste, ki pritegnejo tvojo pozornost.

Odpri DZ na strani 79 in odgovori na vprašanja na str. 80.

Tudi sam napiši seznam, na primer seznam sošolcev na rojstnodnevni zabavi  ali seznam  učnih pripomočkov...To si izberi sam/a.

 

torek, 24. 3. 2020

 

Dobro jutro!

Upam, da ste že v pravi "formi". Domače naloge mi lahko pošljete na moj mail.

Kot je bilo napisano že v navodilih, boste danes vadili pravopis. Rešili boste naslednje naloge v DZ:

str. 83, 13. naloga - pravilna oblika samostalnika,

str. 84, 14.  - pravilna raba samostalnika

in 16. naloga - zapis števnikov z besedo,

str. 85, 17. in 18. naloga - pravilna oblika samostalnika,

str. 85, vaja 20 - imena prebivalk krajev oz. držav,

str. 89, 33. naloga -  samostalniki v ustreznem sklonu,

str. 89, 34. naloga - končno ločilo v povedih in

str. 90, 38. naloga - pravilna raba predlogov s / z / iz.

 

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

BRALNA ZNAČKA – 7. razred

Da trenutno stanje ne bi vplivalo na potek opravljanja bralne značke, vam omogočam, da opravite bralno značko od doma. Ker trenutno dostopa do knjig v knjižnici ni, predlagam izbiro knjig, primernih za vašo stopnjo, ki so trenutno brezplačno na razpolago v elektronski obliki. Poleg klasičnih knjig lahko izbirate tudi med avdioknjigami in radijskimi igrami.

Spodaj je seznam knjig/radijskih iger, ki jih predlagam in so primerne za vašo starost:

- Feri Lainšček: Ajša Najša – avdioknjiga, trenutno brezplačno dostopna v aplikaciji http://app.audibook.si,

- Sherman Alexie (prevedel Andrej E. Skubic): Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom, brezplačno dostopna na spletni strani Mladinske knjige www.e-emka.si (https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68),

- Andreas Steinhöfel (prevedla Neža Božič): Riko, Oskar in senčne prikazni, brezplačno dostopna na spletni strani Mladinske knjige www.e-emka.si ( https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68),

- Cvetka Bevc: Desetka, radijska igra – brezplačno dostopna v treh delih na gledališkem portalu Sigledal (https://veza.sigledal.org/radijske-igre/).

Na spletnem portalu Biblos so prav tako na voljo številne elektronske knjige. Za izposojo potrebujete samo uporabniško ime oziroma akronim knjižnice in številko članske izkaznice ter geslo, ki je identično geslu za servis Moja knjižnica. Če to imate, lahko pogledate za knjigo za bralno značko tudi tam. Pri izbiri si pomagajte s priporočilnimi seznami za bralno značko v 7. razredu.

Izbirajte med brezplačno dostopnimi knjigami, za namene bralne značke ne kupujte knjig.

Za izpolnitev obveznosti bralne značke napišite:

-          avtorja in literarno vrsto,

-           5–10 povedi o vsebini knjige,

-           kateri liki nastopajo,

-           opis glavnega lika (osebe).

-          Iz besedila izpišite še pesniška izrazna sredstva: 1 primero, 1 poosebitev, 1 reklo, 1 okrasni pridevek.

-          Ali vam je bila knjiga/radijska igra všeč ali ne? Zakaj?

Nalogo lahko posredujete v Wordovi datoteki na e-poštni naslov: marijana.bon@gmail.com.

Prijetno branje, učiteljica Marijana

 

sreda, 25. 3. 2020

Dobro jutro!

Upam, da ste dobro in da vam učenje na daljavo ne povzroča težav.

Današnja snov bodo VPRAŠALNI ZAIMKI.

V zvezek za jezikovni pouk napišite:

VPRAŠALNI ZAIMKI

Vprašalni zaimki so besede, s katerimi sprašujemo. To so vse vprašalnice za samostalnike (kdo/kaj v vseh sklonih), pridevnike (kakšen, kateri, čigav) in prislove (kdaj, kje, kako, zakaj, kod ...).

Koga bomo danes poklicali? Kaj mu bomo povedali? Česa se veselimo?

Kakšne škornje imaš? Čigav dežnik se suši na balkonu? Katero je tvoje najljubše sadje?

Kod si se sprehajal? Kam si namenjen? Kako preživljate prosti čas? Zakaj ne bi poskusili še drugačnega načina učenja? Kdaj te lahko pokličem?

 

KO TO PREPIŠETE, NAREDITE NALOGE V DZ NA STRANI 34, 35 IN 36.

Lepo vas pozdravlja učiteljica Marijana.

 

četrtek, 26. 3. 2020

 

Dobro jutro, sedmarji!

Veselo na delo!

Danes nadaljujemo z zaimki, in sicer s kazalnimi zaimki.

V zvezek za jezikovni pouk napišite:

 

               KAZALNI ZAIMKI

Kazalni zaimki kažejo na bližnje ali bolj oddaljene predmete:

Ta kruh, ki ga zdaj jem, mi je najbolj všeč.

Tistega, ki je v omari, bomo uporabili za drobtine.

Onega, ki mi ga je trgovka ponujala, pa sploh ne smem jesti, ker vsebuje gluten.

 

To dekle stoji čisto zraven mene.

Tisto dekle je že malo bolj stran.

Ono dekle je tako daleč, da je skoraj ne vidimo več.

 

Kazalni zaimki nadomeščajo pridevnike. Npr. Ta dežnik je Janov.

Nekateri kazalni zaimki nadomeščajo tudi samostalnike. Npr. V sosednji ulici živi moj sošolec in ta je tudi moj najboljši prijatelj.

 

Ko to prepišete, naredite 1. in 2. nalogo v DZ na strani 37.

Nato prepišete še naslednje:

KAZALNIH ZAIMKOV  oni, ona ali ono NE SMEMO ZAMENJEVATI Z OSEBNIMI ZAIMKI oni, ona, ono.

Npr. Oni dečki se pogovarjajo o nogometni tekmi. Oni trenirajo nogomet.

 

Ste opazili razliko?

V prvi povedi je uprabljen kazalni zaimek, v drugi pa osebni. To lahko včasih ugotovimo šele iz besedila.

REŠITE ŠE 3. NALOGO NA STR. 38.

KDOR MI ŠE NI POSLAL PREVERJANJA ZNANJA, NAJ MI GA POŠLJE NA MAIL: marijana.bon@gmail.com

 

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020

 

Pozdravljen, 7. razred!

Upam, da ste dobro. Teče že tretji teden učenja na daljavo.  Upam, da vam to ne povzroča težav.

Spomniti vas moram, da mi nekateri še vedno niste poslali preverjanja znanja. Prosim, da to storite danes. Večina pa je že dobila povratno informacijo. Prosim, da naredite popravo.

Na vrsti so še zadnji zaimki, in sicer OZIRALNI ZAIMKI.

V zvezek za jezikovni pouk napišite naslov OZIRALNI ZAIMKI.

OZIRALNI ZAIMKI so tisti, s katerimi se oziramo po besedah ali besednih zvezah. Večina oziralnih zaimkov se konča na črko r.

Primeri:

kdor, kar, čigar, kamor, koder, kadar ...

Posebnosti.

Oziralna zaimka kakršen in kolikršen imata  -r- na sredini besede.

Oziralna zaimka ki in kateri se ne končata na -r.

 

KO TO PREPIŠETE, REŠITE  1. IN 2.  NALOGO NA STR. 38-40.

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

Torek, 31. 3. 2020

Pozdravljeni, 7. r.!

Nadaljujemo in zaključujemo z zaimki.

Danes se bomo naučili rabo zaimkov kateri in čigar ter kdaj uporabljamo ki in kdaj kateri.

Snov se nahaja v priponki.

Lep dan, učiteljica Marijana

 

Sreda, 1. 4. 2020

Dobro jutro, sedmarji! Kako ste kaj? Prosila bi vas, da mi pošljete poslikane zvezke o obravnavani snovi.

Danes bomo obravnavali domoljubje v poeziji. Na spodnja vprašanja odgovorite ustno.

Na kaj pomislite, ko slišite besedo dom?  V zadnjih časih gotovo na učenje od doma... Naštejte čim več besed s korenom -dom. Npr.domač, domačija ...

Kaj čutite do svoje domovine?  Ste ponosni na svojo domovino Slovenijo?

Prebrali bomo PESEM IGORJA PIRKOVIČA ZA SLOVENIJO ŽIVIM - str. 132 v DZ.

Potem pa boste pesem poslušali na You tubu. in jo zapeli. Lahko se vam pridružijo tudi starši. 

Navodila so v priponki.

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

Četrtek, 2. 4. 2020

SEDMARJI, DOBER DAN!

Danes je že 2. april, mednarodni dan knjige za otroke, zato se bomo posvetili bolj temu prazniku.  Preizkus bomo preložili na kasnejši datum, ko bomo dobili točna navodila. Vi pa kar pridno vadite za test, ki bo vseboval približno tako snov, kot je bila v preverjanju.

Mednarodna zveza za mladinsko književnost je izbrala 2. april za mednarodni dan knjige, saj se je na ta dan rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen. Se še spomnite Andersenovih pravljic, ki smo jih brali v 6. razredu? Da bi bil praznik knjige še lepši, bomo poslušali avdioknjigo Ajša Najša, ki je trenutno brezplačno dpostopna v aplikaciji http://app.audiobook.si.

V par povedih (prib. 5 povedi) opišite najbolj zanimiv del zgodbe, ki mi ga boste poslali v ponedeljek.

Pa prijetno poslušanje, učiteljica Marijana

 

ČE TA SPLETNA STRAN NE DELA, POIŠČITE KAKŠNO KRAJŠO KNJIGO ALI PRIROČNIK V DOMAČI KNJIŽNICI. BERITE, KAR VAS ZANIMA, PRIMERNO NAJ JE VAŠI STAROSTI.

SLEDI KRATEK POVZETEK.

RAZREDNA URA: Danes, 3. 4. bomo imeli razredno uro.

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Pozdravljeni,

že četrti teden se boste učili na daljavo. Bo šlo? Seveda, saj ste se že navadili.

Danes bomo obravnavali pri književnosti pesem z izseljensko tematiko, ki jo je napisal Mile Klopčič. To je pesem z naslovom Mary se predstavi.

Podrobneje v priponki.

Najprej pesem preberete, še  prej o avtorju, nato "tabelsko sliko", ki je v priponki, prepišete v zvezek. Sledi 2. in 3. naloga - kratek miselni vzorec na str. 134.

Naslednjo uro bomo nadaljevali z interpretacijo pesmi.

Nasvidenje do jutri.

Učiteljica Marijana

 

Torek, 7. 4. 2020

Dober dan!

Najprej bomo pregledali "domače naloge" - miselni vzorec, ki mi ga pošljete po elek. pošti.

Še enkrat preberite pesem Mary se predstavi. Razmislite, o čem govorijo posamezne kitice (ustno).

Katero tematiko pesem obravnava?

Kdo je že avtor? Kaj veste o njem?

Na zgornja vprašanja odgovorite ustno.

Več je v priponki.

Lep dan, učiteljica Marijana

 

Sreda, 8. 4. 2020

Dobro jutro!

Danes bomo obravnavali še zadnjo besedno vrsto - PRISLOVE, ki ste jih spoznali že v 6. razredu.

PRISLOVI so iz ene same besede.

Prislovi odgovarjajo na vprašanja: KAKO? KJE? KDAJ? KAM? ZAKAJ? KOD?

Ustno odgovorite na naslednja vprašanja: Kako ste spali? Kdaj ste vstali? Kje se učite?

Nadaljevanje v priponki.

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

Četrtek, 9. 4. 2020

Pozdravljeni!

Danes zaključujemo s prislovom, zadnjo besedno vrsto, ki smo jih letos spoznali.

Nekateri ste mi že oddali zapiske tudi o prislovu.

Rešili boste 2., 3. in 4. nalogo v DZ.

Kdor pa hoče znati še več, lahko reši nalogo, ki jo dobi na : https://www.otroci.org./ucni listi/prislov

To nalogo rešite ustno.

Ponovno se srečamo v torek, 14. aprila, ko vas bodo pričakali novi izzivi. Žal, tudi tokrat preko spleta, a vseeno.

Preživite prijetne praznične dni.

Lepo vas pozdravlja učiteljica Marijana

 

Torek, 14. 4. 2020

 

Pozdravljeni, sedmarji!

Upam, da ste lepo preživeli praznične dni.  Teče že peti teden, odkar se učite na daljavo.  Ta teden bo krajši in bo vikend kmalu spet tu...

Moram vas pohvaliti, saj sem od vseh prejela pri slovenščini povratno informacijo. Le pogumno naprej!

Če rabi kdo pomoč, naj mi sporoči po elektronski pošti.

Danes zaključujemo z besednimi vrstami. V tekstu, ki je v priponki, boste poiskali ustrezne besedne vrste in jih boste umestili na pravo mesto.

Za pomoč je število posameznih besednih vrst že napisano.

Naslednjič , ko mi boste poslali rešeno nalogo, vam bom poslala rešitve. Vi pa boste preverili, kako uspešni ste bili pri reševanju.

 

Lep pozdrav učiteljica Marijana

 

Sreda, 15. 4. 2020

 

Dobro jutro!

Danes se vračamo h književnosti.

Najprej ponovimo (ustno): Kaj je domoljubje?

Katero domoljubno pesem smo brali? Zakaj je ta pesem domoljubna?

Tudi v prozi se srečamo z domoljubjem. V naslednjih šolskih urah bomo obravnavali

prvo slovensko umetno junaško pripovedko Martina Krpana.

Še prej pa bomo spoznali njenega avtorja Frana Levstika.

Več v priponki.

P. S.: Nekateri mi še niste poslali kratkega preverjanja o besednih vrstah. Prosim, da to storite še danes.

Poslala vam bom prave rešitve.

Lp, učiteljica Marijana

 

Četrtek, 16. 4. 2020

Pozdravljeni!

Danes boste prebrali prvo slovensko junaško umetno pripovedko Martin Krpan, ki jo je napisal Fran Levstik. DZ  odprite na strani 138.

Da pa se ne bi prestrašili dolgega besedila, vam to olajšam. Pripovedko boste namreč poslušali na You tubu.

Ni to pravljica, kar piše na začetku, ampak pripovedka, junaška pripovedka, saj pripoveduje o junaku, katerega glavna lastnost je silna telesna moč.

Več v priponki.

 

ŠE VEDNO MI NISTE VSI POSLALI KRATKEGA PREVERJANJA BESEDNIH VRST. Takoj, ko boste to storili, bom objavila rešitve.

Sončen dan vam želi učiteljica Marijana.

 

Petek, 17. 4. 2020

Sedmarji, Razen enega učenca  ste mi ravnokar poslali vsi rešeno preverjanje besednih vrst. V priponki vam pošiljam rešitve. Popravite, kar je napačno.

Lep vikend, učiteljica Marija

 

Ponedeljek, 20. 4. 2020

Pozdravljeni!

Pa smo zakorakali v zadnji teden v aprilu. Danes bomo nadaljevali z obravnavo pripovedke o Martinu Krpanu. Upam, da ste jo vsi poslušali ali prebrali, kajti v naslednjih urah boste to dokazali z odgovarjanjem na vprašanja, ki so v delovnem zvezku.

Danes boste zapisali v zvezke za književnost del "tabelske slike", ki je v priponki.

Pričakujem tudi popravo preverjanja besednih vrst.

V upanju, da bom dobila vašo povratno informacijo, vas lepo pozdravljam.

učiteljica Marijana

 

Torek, 21. 4. 2020

Dober dan, sedmarji!

Danes nadaljujemo  z Martinom Krpanom. Za začetek ustno odgovorite na naslednja vprašanja:

Kdo je avtor Martina Krpana? Med katere literarne vrste spada? V zvezi s tem smo povedali tudi, da je to

prva _____________ _____________ _______________ _______________. Katere so glavne osebe? Stranske osebe?

Kako bi označili Krpana? Od kod prihaja ?

Nadaljevanje v priponki.

 

Četrtek, 23. 4. 2020

Pozdravljeni!

Levstikov Martin Krpan je prva slovenska junaška pripovedka, zato ji posvečamo malo več pozornosti in časa.

ODGOVARJAJ USTNO: Zakaj je to junaška pripovedka? Kdo je Levstiku pripovedoval zgodbo? S kom se Krpan sreča pozimi?

Kako se Krpan vede do cesarja? Koga se bojijo Dunajčani? Kaj predlaga cesarju kočijaž?

Več v priponki.

To je zadnja ura pred prazniki. Kdor mi še ni poslal poprave besednih vrst, naj to stori še danes.

Danes, 23. aprila, je SVETOVNI DAN KNJIGE!

Želim vam lepe prvomajske počitnice! Pa preberite kakšno knjigo.

Učiteljica Marijana

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020

POZDRAVLJENI, SEDMARJI!

Upam, da ste uživali med prvomajskimi počitnicami in da ste zdravi.

Še vedno bomo nadaljevali z junaško pripovedko Martin Krpan. Če bi bili v šoli, bi to šlo hitreje.

Več v priponki.

ZDAJ SE JE NABRALO ŽE VELIKO SNOVI. ČE HOČETE, VAM LAHKO  OSNOVNA NAVODILA NALOŽIM TUDI NA ZAČETEK.

Lep pozdrav, učiteljica Marijana

 

Torek, 5. 5. 2020

Na željo večine učencev bom od današnje snovi dalje nalagala učno snov na začetek. Torej poglejte na začetek.

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica