SLOVENŠČINA

 

Petek, 22. 5. 2020

Pred vami je še zadnji dan učenja na daljavo.

Danes bomo obravnavali Kosovelovo pesem Jutro na Krasu.

Preberi pesem, ki je na strani 212 v DZ, in ugotovi, kakšna čustva so pesnika prevevala ob njenem pisanju.

V zvezek za književnost napišite:

 

   JUTRO NA KRASU

Avtor: Srečko Kosovel

Literarno obdobje: ekspresionizem

Literarna vrsta: ekspresionistična pesem, saj so v njej izražena avtorjeva notranja občutja ob vtisih iz narave.

Kosovelu pravimo tudi pesnik Krasa. Kras mu pomeni počitek, zdravje, moč in navdih.

SPOROČILO PESMI: Kosovel ima veliko zaupanje v mladega človeka , saj pravi, da je sposoben zemljo primakniti k soncu, k nečemu dobremu.

Torej je pesem optimistična ali pesimistična?

Odgovori na 2.,3., 4. in 5. vprašanje v DZ.

 

Lep vikend vam želiva učiteljici Anamarija in Marijana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četrtek, 21. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes je na vrsti književnost in tako bo še naslednje tri ure.

Obravnavali bomo naslednje literarno obdobje, to je EKSPRESIONIZEM.

V zvezke za književnost napišite:

EKSPRESIONIZEM

Ekspresionizem je literarno obdobje, ki sledi moderni in se pojavi na začetku 20. stoletja. Na Slovenskem je trajal dobrih deset let po koncu prve svetovne vojne.

Zanj je značilno izražanje notranje stiske, groze, bolečine, razklanosti, strahu. 

Glavni slovenski predstavnik je Srečko Kosovel. Lani smo brali njegovo socialno pesem Starka za vasjo, letos bomo spoznali njegovi pesmi Jutro na Krasu in Rdeča raketa.

Prepišite ali naredite miselni vzorec o Srečku Kosovelu, ki je v DZ na strani 211.

Kmalu se vidimo.

Lepo se imejte, učiteljici Anamarija in Marijana

 

 

Sreda, 20. 5. 2020

Dober dan!

Danes vas bo zabaval učenec Ul, ki nastopa v vlogi učitelja in razlaga snov.

Na Googlu odprite:

- SLOVA NA IZI

- podredja

Oglejte si vse filmčke, v katerih predstavlja vrste odvisnikov.

V zvezek za jezikovni pouk napišite po en odvisnik za vsako vrsto.

Lep pozdrav, učiteljici Anamarija in Marijana

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Pozdravljeni, devetarji!

Pred vami je še zadnji teden učenja na daljavo.

Danes boste reševali interaktivne vaje, utrjevali boste namreč odvisne stavke oz. odvisnike.

Vaje dobite na spletni strani:

- INTERAKTIVNE VAJE

- SKLADNJA

- ODVISNIKI

- 1. vaja - VPRAŠALNICE ZA ODVISNIKE

- 2. vaja - VEZNIKI

- 3. vaja - VRSTE ODVISNIKOV

Naloge vam ponujajo rešitve, točkujte jih in nama sporočite, koliko točk ste dosegli.

 

Lep pozdrav, učiteljici Anamarija in Marijana

 

 

 

 

Petek, 15. 5. 2020

Danes boste v delovnem zvezku na strani 76 rešili 5. nalogo

Lep vikend, učiteljici Marijana in Anamarija. 

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Danes boste v delovnem zvezku na strani 75 rešili 3. nalogo

Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija. 

 

Sreda, 13. 5. 2020

Danes boste v delovnem zvezku na strani 74 rešili 2. nalogo

Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija.

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Danes bomo nadaljevali z obravnavo podredno zložene povedi. V delovnem zvezku boste rešili nekaj vaj, pomagajte si z razpredelnico na strani 72
V priponki so prikazani trije primeri za določanje odvisnikov. 

Prepisano snov in domače naloge nama pošljite na elektronska naslova. 


Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija. 


Petek, 8. 5. 2020

Pozdravljeni devetarji!

Prosiva vas, da nam pošljete VSI prepisano snov in rešene naloge.

Danes bomo obravnavali vrste odvisnikov, še prej pa bomo ponovili prejšnjo snov.

Več v priponki.

Sončen vikend!

Učiteljici Anamarija in Marijana

 

Četrtek, 7. 5. 2020

Pozdravljeni!

Najprej vas prosiva, da nama pošljete v vpogled zapiske, ki jih še niste poslali.

Danes bomo obravnavali PODREDNO ZLOŽENO POVED, to je poved, ki je sestavljena iz glavnega in odvisnega stavka (ali odvisnih stavkov).

Sledite navodilom v priponki.

Lep dan.

 

Učiteljici Anamarija in Marijana

 

 

 

 

23. 3. 2020

 

Pozdravljeni, devetarji!

Upam, da ste dobro in vam učenje ne dela težav. Konec koncev bo to dobra popotnica za bodoča leta šolanja, ko boste morali pokazati več samoiniciativnosti.

Sedaj, ko že malo bolj poznate Cankarja, si lahko ogledate posnetek na povezavi: http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/... in izpolnite križanko, nato rešite naloge, ki jih dobite na naslednji povezavi: http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/3-letnik-....

Na koncu v zvezek za književnost napišite miselni vzorec o Cankarjevem življenju (rojstvo, otroštvo, šolanje) in njegovem literarnem ustvarjanju (literarne vrste in literarna dela - za namig: nekaj njegovih literarnih del dobite v križanki). Katera literarna vrsta je značilna za Cankarja? Katera literarna dela sodijo v to literarno vrsto? Kakšen pomen ima Cankar za Slovence? Kaj vse je poimenovano po Cankarju? 

Dela imate za 2 šolski uri, kot bi jih sicer imeli danes na urniku. Opravičujem se za zamudo zaradi težav s serverjem.

Lep pozdrav,

učiteljici Marijana in Anamarija

25. 3. 2020

Dobro jutro!

Prejšni teden smo spoznali dve znameniti Cankarjevi črtici, danes pa bomo obravnavali eno izmed njegovih sedmih dram.

V priponki pošiljam učno snov za dramo Kralj na Betajnovi

Najprej v zvezke prepišite značilnosti drame in preberite odlomek iz besedila, nato pa prepišite mojo razlago: analizo besedila in oznako dramskih oseb. 

Lep pozdrav 

26. 3. 2020

Dobro jutro!

Danes bomo nadaljevali z obravnavo Cankarjeve drame Kralj na Betajnovi.

V zvezke boste prepisali definicijo drame in dramskega trikotnika, izpisali slogovna sredstva ter rešili dane naloge v delovnem zvezku.

Lep pozdrav

 

BRALNA ZNAČKA – 9. razred

Da trenutno stanje ne bi vplivalo na potek opravljanja bralne značke, vam omogočam, da opravite bralno značko od doma. Ker trenutno dostopa do knjig v knjižnici ni, predlagam izbiro knjig, primernih za vašo stopnjo, ki sem jih poiskala za vas in so trenutno brezplačno na razpolago v elektronski obliki. Poleg klasičnih knjig lahko izbirate tudi med avdioknjigami in radijskimi igrami.

Spodaj je seznam knjig/radijskih iger, ki jih predlagam in so primerne za vašo starost:

- Dnevnik Ane Frank, brezplačno dostopna na spletni strani Mladinske knjige www.e-emka.si (https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68),

- R. J. Palacio: Čudo (prevedel: Boštjan Gorenc), avdioknjiga, trenutno brezplačno dostopna v aplikaciji http://app.audibook.si

- Nika Matanović: Razred, avdioknjiga, trenutno brezplačno dostopna v aplikaciji http://app.audibook.si,

- Janez Jalen: Bobri, radijska igra – brezplačno dostopna v treh delih na gledališkem portalu Sigledal (https://veza.sigledal.org/radijske-igre/).

 

Na spletnem portalu Biblos so prav tako na voljo številne elektronske knjige. Za izposojo potrebujete samo uporabniško ime oziroma akronim knjižnice in številko članske izkaznice ter geslo, ki je identično geslu za servis Moja knjižnica. Če to imate, lahko pogledate za knjigo za bralno značko tudi tam. Pri izbiri si pomagajte s priporočilnimi seznami za bralno značko v 9. razredu, ki so objavljeni na spletu.

Izbirajte med brezplačno dostopnimi knjigami, za namene bralne značke ne kupujte knjig.

Za izpolnitev obveznosti bralne značke napišite:

-          avtorja in literarno vrsto,

-           5–10 povedi o vsebini knjige,

-           kateri liki nastopajo,

-           opis glavnega lika (osebe).

-          Iz besedila izpišite še pesniška izrazna sredstva: 1 primero, 1 poosebitev, 1 reklo, 1 okrasni pridevek.

-          Ali vam je bila knjiga/radijska igra všeč ali ne? Zakaj?

Nalogo lahko posredujete v Wordovi datoteki na e-poštni naslov: marijana.bon@gmail.com.

Prijetno branje, učiteljica Marijana

 

DODATNI POUK, 26. 3. 2020

Malo za zabavo, malo za ponovitev, malo pa tudi, da se kaj novega naučite, rešite kviz o slovenski književnosti: https://www.bralnica.com/aktualno/kviz-kako-dobro-poznas-slovensko-knjiz.... Rešitev ni treba nikamor napisati.

Za tiste, ki bi radi vedeli kaj več tudi o slovenski poeziji, pa dodajam še povezavo na kviz o slovenski poeziji: https://www.bralnica.com/aktualno/kviz-kako-dobro-poznas-slovensko-poezijo/. 21. marec namreč ni bil le prvi dan pomladi, ampak tudi svetovni dan poezije.

Pa preverite, koliko že znate! :)

Marijana

 

27. 3. 2020

CANKARJEVE ČRTICE – referati

Preberite Cankarjevo črtico, ki je določena za vas, in jo predstavite. Predstavitev naj vsebuje:

·        kratko vsebino črtice,

·        glavne osebe,

·        oznako glavne osebe,

·        kdaj je črtica nastala,

·        simbole,

·        pesniška izrazna sredstva: metafora, primera, okrasni pridevek, poosebitev, mnogovezje, stopnjevanje, zamolk, vzklik itn. – čim več, tiste, ki jih najdete.

·        Iz črtice izpišite misel, ki se vam je zdela najgloblja.

·        Kaj je želel Cankar s črtico sporočiti?

Cankar je znan kot odličen stilist. Kot boste videli, je Cankarjev slog zelo bogat in poetičen.

Ker je v trenutni situaciji težje dobiti šeleshamer, lahko referat pripravite na listih A4-formata (lahko npr. v obliki zloženke).


ROK oddaje referatov: 9. april 2020 

Spodaj so internetne povezave do črtic (v priponki poglejte, katero črtico mora kdo prebrati in analizirati):

-

Sveto obhajilohttps://sl.wikisource.org/wiki/Sveto_obhajilo

- Naš lazhttps://sl.wikisource.org/wiki/%C4%8Crtice_(Ivan_Cankar)#NA%C5%A0_LAZ

- Grehhttps://sl.wikisource.org/wiki/Greh

- zbirka črtic Moje življenje: Desetica, Tuja učenost, Njena podoba, Njen grob, II. (Enajsta šola, druga črtica cikla Moje življenje), III. (Pehar suhih hrušk, tretja črtica cikla Moje življenje), V. (Dateljni, peta črtica cikla Moje življenje) – https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PK4X026A/5965ce40-91b8-44ca-97e4-38fcbc671ab5/PDF

1. skupina naj pošlje referate na moj mail - marijana.bon@gmail.com, 2. skupina pa na anamarija.zorc@gmail.com.

Lep pozdrav, Marijana Bon in Anamarija Zorč

 

 

Petek, 27. 3. 2020

Prejšnjo uro smo obravnavali Cankarjevo dramo Kralj na Betajnovi. Danes, 27. 3., pa boste v povezavi s tem poslušali radijsko igro Kralj na Betajnovi (38 min). Pošiljam povezavo do radijske igre: https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-igra/174439343. 

"Radijska igra je umetniška zvrst, ki temelji na literaturi, govorjeni besedi in oplemeniteni zvočni obdelavi (Jan 1995: 4)."

Definicijo zapišite v zvezek ter premislite in zapišite, kako oz. s katerimi elementi radijska igra dosega dramatičnost. Kakšno vprašanje v zvezi s tem bo lahko tudi v preizkusu.

Lep pozdrav, Marijana Bon

 

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Dobro jutro, devetarji!

Upam, da ste se med vikendom spočili in da ste zdravi. 

Snov bo zanimiva, saj bomo obravnavali grafikone, preglednice in obrazce, s katerimi se boste srečali tudi kasneje v življenju. Snov najdete v priponki.

Učiteljici Marijana in Anamarija

 

Sreda. 1. 4. 2020

Pozdravljeni,

danes nadaljujemo s položnicami. Snov se nahaja v priponki.

Prepiši samo, kar je predvideno za 1. 4.

Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija

 

Četrtek, 2. 4. 2020

Dober dan, devetarji!

Danes je že drugi april, ki ga je MEDNARODNA ZVEZA ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST  izbrala ZA MEDNARODNI DAN KNJIGE ZA OTROKE. Na ta dan se je rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen. Da bi se posvetili prazniku, bomo poslušali audioknjigo z naslovom Čudo, ki je brezplačno dostopna v aplikaciji http: //app.audibook.si. 2. korak je IZPOSODI SI KNJIGO, 3. KORAK: POSLUŠAJ.

V petih povedih boste do ponedeljka opisali tisti del zgodbe, ki se vas je najbolj dotaknil.

Prijetno poslušanje vam želiva učiteljici slovenščine.

Če ta spletna stran ne dela, poiščite kakšno krajšo knjigo ali priročnik v domači knjižnici. Primerno naj bo vaši starosti.

Če boste avdioknjigo naložili na telefon, boste skoraj gotovo prišli do povezave.

Nato napišite kratek povzetek. ROK do srede, 8. aprila.

 

Petek, 3. 4. 2020

Devetarji, upam, da ste dobro.

Danes bomo obravnavali STAVČNE ČLENE. Ta snov vam je že znana iz prejšnjih let, le malo jo bomo osvežili.

Najprej bomo ponovili POVED in STAVEK, nato  pa še stavčne člene, se po njih vprašali in se naslednjič lotili  stavčne analize.

Snov vam pošiljam v priponki.

Lep vikend, učiteljici Marijana in Anamarija

 

PONEDELJEK, 6. 4. 2020

Pozdravljeni!

Danes bomo nadaljevali s ponavljanjem stavčnih členov. Prosiva vas, da nama pošljete napisano snov v zvezkih in DZ. Upam, da to opravljate sproti.

1. uro boste prepisali in dopolnili snov v priponki.

2. uro boste rešili 3. nalogo v DZ na str. 58 in 59.

Da vas spomnim, do 9. aprila oddajte referate o Cankarjevih črticah. Nekateri ste to že naredili.

 

Ostanite zdravi.

Učiteljici Marijana in Anamarija

 

Sreda, 8. 4. 2020

Dober dan, devetarji!

Danes bomo najprej pregledali vaše zapiske, ki jih pošljete po mailu.

Ponovili bomo prilastek ter rešili 4. in 5. nalogo v DZ na strani 59.

3. nalogo, ki je že rešena, dopolnite s prilastki.

V  sredo,15. 4.,  boste dobili 8 povedi, v katerih boste določili stavčne člene. TO BO KRATKO PREVERJANJE, NE BO ZA OCENO.

REŠENE POVEDI NAMA BOSTE POSLALI  PO "KONČANI URI".

Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija

 

 Četrtek, 9. 4. 2020

Pozdravljeni!

Danes boste oddali referate o Cankarjevih črticah.  Referate bova samo pregledali in jih zaenkrat še ne bova ocenili.

Predstavili jih boste, ko se vrnemo v šolo.

Prosiva, da oddate referate do desetih in boste lahko dobili povratno informacijo še danes.

 Lepo vas pozdravljava učiteljici Marijana Iin Anamarija

 

DODATNI POUK, 9. 4. 2020

Poslušali boste radijso igro Bobri -1. del -SAM.

Dobite jo na: https://veza.sigledal.org/radijske igre/

Prijetno poslušanje.

(Če komu povezava ne deluje, naj v google vpiše veza.sigledal radijske igre in pod kategorijo naslov vpiše Bobri - Sam.)

 

Petek, 10. 4. 2020

Dobro jutro, deveti razred!

 

Preverjanje enostavčne povedi bo v sredo, 15. 4., zato le ponavljajte, tudi če še ne za oceno.

Spoznali ste že tri moderniste: Murna, Ketteja in Cankarja. Ostal nam je samo še Oton Župančič.

Brali bomo njegovo socialno pesem Žebljarska.  Pesem tudi pojejo - oglejte si posnetek: Oton Župančič: Žebljarska.

"Tabelsko sliko" bomo naredili v zvezek naslednjič.

Danes boste na kratko spoznali pesnika skozi dokumentarni film, ki ga poiščite na spletu:

Oton Župančič - dokumentarni film. Kaj ste novega izvedeli?

Čaka nas podaljšan vikend, saj so pred vrati prazniki.

 

Prijetne praznične dni vam želiva učiteljici Marijana in Anamarija.

 

Sreda, 15. 4. 2020

 

Pozdravljeni.

Danes bomo preverili vaše znanje o enostavčni povedi (NE ZA OCENO). Prosiva, da nama do 13.00 ure pošljete analizirane povedi.

Ko bova prejeli vaše izdelke, boste dobili rešitve. Sami boste popravili napačno.

TISTI, KI BI RADI VEDELI VEČ, si lahko danes, ob 20.55 na TV SLO 2 ogledate igrano-dokumentarni film o Ivanu Cankarju.

 

POŠILJAVA VAM REŠITVE STAVČNE ANALIZE. Popravite napačno in nama popravljeno pošljite na najin mail do petka.

REŠITVE SO V PRIPONKI.

Lepo vas pozdravljava učiteljici Marijana in Anamarija.

 

16. 4. 2020

Dobro jutro!

Prejšnji teden ste si ogledali dokumentarni film o Otonu Župančiču. 

Oton Župančič nekoč obišče kovačnico v Kamni Gorici, kjer se seznani s trpljenjem izkoriščanih delavcev. Njihova stiska ga zelo prizadene, zato napiše pesem Žebljarska, ki je socialna pesem - govori o težkem gmotnem položaju ljudi in o njihovi stiski.

Danes boste prebrali socialno pesem Žebljarska in rešili nekaj kratkih nalog. 

Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija. 

 

17. 4. 2020

Dobro jutro!

Danes bomo nadaljevali z obravnavo Župančičeve pesmi Žebljarska. 
V zvezke prepišite le podčrtani del, tam kjer piše "Zapiši v zvezek." Ostalo samo preberite, to je razlaga pesmi.

Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija.  

 

20. 4. 2020 

Dobro jutro! 

Danes bomo obravnavali pesniška izrazna sredstva v pesmi Žebljarska. V zvezke prepišite podčrtani del, ostalo samo preberite. 

Lep pozdrav, učiteljici Marijana in Anamarija. 

 

Četrtek, 23. 4. 2020

Devetarji, pozdravljeni!

Danes je na vrsti jezikovni pouk. Obravnavali bomo tvorno in trpno poved.

Prepišite snov iz priponke in sledite navodilom.

Danes, 23. aprila, je SVETOVNI DAN KNJIGE. Med prvomajskimi počitnicami lahko katero preberete.

Lep dan, učiteljici Anamarija in Marijana

 

DODATNI POUK -SLJ - 23. 4. 2020

Poslušajte radijsko igro - Bobri 2. del, ki traja 42 minut.

 

Petek, 24. 4. 2020

Dobro jutro,

zadnji dan pred prvomajskimi počitnicami je pred nami.

Pogovorimo se še malo o trpnih in tvornih stavkih, pri angleščini ju poznate kot pasive in active voice.

Danes boste spreminjali tvorne stavke v trpne in obratno.

Več v priponki.

Preživite lepe prvomajske počitnice!

Učiteljici Anamarija in Marijana

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020

Pozdravljeni devetarji!

Upam, da ste lepo preživeli prvomajske počitnice in da ste zdravi.

Z današnjo uro bomo zaključili s tvornimi in trpnimi stavki. Ostale vaje bomo pustili za utrjevanje snovi ob koncu šolskega leta.

Obravnavati moramo namreč še podredno in priredno poved.

Več v priponki.

Lep pozdrav,  učiteljici Anamarija in Marijana

 

Sreda, 6. 5. 2020

Dober dan, 9. razred!

Nekateri se dobro odzivate, nekaj pa vas je takih, ki niste preveč vestni. Prosim, da nama redno pošiljate naloge.

Danes začenjamo z večstavčno ali zloženo povedjo.

V zvezek zapišite:

Poved je lahko zložena podredno ali priredno. Podredje je zveza glavnega in odvisnega stavka (lahko tudi več odvisnikov), priredje pa je zveza enakovrednih stavkov.

(Lansko leto ste spoznali skoraj vse odvisnike. Tudi tiste, ki ste jih, bomo ponovili.)

Večstavčna poved je sestavljena iz dveh ali več stavkov. Stavek so besede, zbrane okrog osebne glagolske oblike.

Poved pa je zaključeno in smiselno sporočilo, ki se začne z veliko začetnico, konča pa s končnim ločilom (piko ali klicajem ali vprašajem).

Poznamo enostavčne in večstavčne povedi.

Enostavčne imajo en stavek, večstavčne pa več. Število stavkov je odvisno od števila povedkov.

ENOSTAVČNA POVED: V pekarni sem kupil žemlje.

VEČSTAVČNA POVED: Ko sem se vračal domov, sem v pekarni kupil žemlje, ki jih imam najraje.

 

KAR JE ODEBELJENO, PREPIŠI V ZVEZEK.

DZ odpri na str. 70 in preberi, kar je v modrem. Nato reši 1. in 2. nalogo na str, 71.

Lep dan, učiteljici Anamarija in Marijana

 

Četrtek, 7. 5. 2020

 Obveščava vas, da bova od današnje ure dalje osnovna navodila nalagali na začetek.

Učiteljici

 


-      

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica