Šola v naravi- Ptuj

10.09.2019
OŠ BOVEC

Dejavnosti drugega dne: kolesarjenje, kanuizem, ogled zbirke etnografskih likov Markovci, kurentova delavnica.

Fotografije

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica