Šola v naravi- Ptuj

11.09.2019
OŠ BOVEC

Dejavnosti tretjega dne: ogled dvorca Dornava, spoznavanje Ptujskega polja, varovanje okolja z ogledom zbirnega centra Ptuj.

Fotografije

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica