Šola v naravi - Ptuj

13.09.2019
OŠ BOVEC

Dejavnosti petega dne: Vodovje, Ptujska Gora.

Fotografije

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica