VARNOST PRVOŠOLK IN PRVOŠOLCEV V PROMETU

22.10.2021
OŠ BOVEC

V torek, 19. 10. 2021 so se  prvošolci in prvošolke iz OŠ Bovec srečali s policistom PP Bovec. Osvežili so znanje o varnem obnašanju v prometu. Posebno pozornost smo namenili prečkanju ceste s prehodom za pešce in krajem, kjer ni označenega prehoda. Otroci so preživeli prijetno šolsko uro na sprehodu s policistom in ozavestili, kako je pomembno varno obnašanje v prometu.

Fotografije

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica