SPOZNAVANJE OKOLJA

Pozdravljeni učenci PŠ Soča. Zaradi izrednih razmer, se bomo, žal, srečevali le po e-medijih. Za teden od 16.3. do 20.3.2020 ste že prejeli učno gradivo.V tem tednu se ob sončnem vremenu lahko odpravite do  zdravilnega vodnega izvira,ki ga boste opisali. Za naslednji teden, od 23.3. do 27.3. boste prejeli učno gradivo po e-pošti. Vse dobro vam želim. učiteljica Mija  

19.3.2020 Na spletni povezavi: www.triglavskazakladnica.si še enkrat poglej oba animirana filma o trajnostni mobilnosti Eno z raznoliko naravo in Naj vas narava zapelje. (obe risanki smo pred časom že gledali pri pouku) Jutri, ko se bomo slišali po telefonu, se bomo pogovorili ,kakšno je sporočilo obeh filmov. 

20.3. 2020  O nevarnih snoveh smo se že pogovarjali. Nekatere snovi so lahko nevarne, strupene za človeka, nekatere so škodljive za okolje. Poglej in zapiši in/ali nariši katere nevarne snovi imate doma (mama v gospodinjstvu- npr. čistila.., oče v delavnici: npr. barve) Naiši znake  za nevarne snovi. Zapiši, kako varno hranimo te snovi.  Še enkrat si oglej filme o Napu: https://www.napofilm.net/sl/napos-films/films

 

 

Od 23.3. dalje bom vsa gradiva pošiljala po elektronski pošti. Za vsak dan, po urniku. Zaradi diferenciacije pouka v kombiniranem oddelku 4 razredov je ta način bolj smiseln. Lepo pozdravljeni, učiteljica Mija

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica