Ukrepi v zvezi s COVID-19

Trenutno stanje

Vrtec je zaprt. Vrtec obiskujejo otroci, katerih starši nikakor ne morejo organizirati varstva svojih otrok. Trenutno število otrok v vrtcu 1 - 3. Otrok se ne ločuje po skupinah.

Starši morajo ob prihodu razkužiti roke in v notranjosti vrtca nositi masko.

Vzgojiteljice pri delu z otroki ne nosijo maske, nosijo jo na sestankih in pri drugem delu, kjer se družijo in ne morejo vzdrževati razdalje.

Vzgojiteljice poskrbijo, da si otroci ob prihodu v skupino umijejo roke.

V času prisotnosti otrok (ob 10h) čistilka dodatno razkuži vse kljuke in ostale površine, ki so najbolj izpostavljene uporabi.

V skupinah se ne uporablja plišastih igrač. Ostale igrače se dnevno menja in pere. Otroci v vrtec ne prinašajo svojih igrač.

Igralnice, telovadnico in hodnike se dodatno prezračuje po vsaki menjavi dejavnosti.

Ostali preventivni ukrepi

Za vse prireditve in dejavnosti izven skupin se organizacija prilagaja trenutnemu epidemiološkemu stanju.

Pogovorne ure so le za tri starše na dan, med posameznimi pogovori s starši je po pet minut odmora, da se prostor razkuži in prezrači.

Pismo pediatrov

V priponki je sporočilo pediatrov staršem.

 

Priponke: 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica