Ukrepi v zvezi s COVID-19

Trenutno stanje

V času počitniškega varstva so oblikovane nove stalne skupine glede na prijave otrok. Mehurčkov ne zagotavljamo, saj se otroci družijo zjutraj ob prihodu in popoldne ob odhodu.

Izvajamo pa dodatne ukrepe nošenja mask, razkuževanja igrač, stalnega zračenja.

Starši morajo ob prihodu razkužiti roke in v notranjosti vrtca nositi masko.

 

 

 

 

 

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica