Ukrepi v zvezi s COVID-19

Trenutno stanje

Vrtec je odprt. Delo skupin je organizirano v mehurčkih: Sončki, Ježki + Polžki, Škratki + Žogice, Balončki.

Starši morajo ob prihodu razkužiti roke in v notranjosti vrtca nositi masko.

Vzgojiteljice pri delu z otroki ne nosijo maske, nosijo jo na sestankih in pri drugem delu, kjer se družijo in ne morejo vzdrževati razdalje.

Vzgojiteljice poskrbijo, da si otroci ob prihodu v skupino umijejo roke.

V času prisotnosti otrok (ob 10h) čistilka dodatno razkuži vse kljuke in ostale površine, ki so najbolj izpostavljene uporabi.

V skupinah se ne uporablja plišastih igrač. Ostale igrače se dnevno menja in pere. Otroci v vrtec ne prinašajo svojih igrač.

Igralnice, telovadnico in hodnike se dodatno prezračuje po vsaki menjavi dejavnostiIgralnice se redno zrači vsako uro.

Ostali preventivni ukrepi

Za vse prireditve in dejavnosti izven skupin se organizacija prilagaja trenutnemu epidemiološkemu stanju.

Pogovorne ure so le za tri starše na dan, med posameznimi pogovori s starši je po pet minut odmora, da se prostor razkuži in prezrači.

Sekcija pediatrov o covidu

Pismo peditartov za starše je v priponki.

 

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica