Ukrepi v zvezi s COVID-19

 

  • Vrtci so odprti v celoti, delajo v skladu z letnim delovnim načrtom in Kurikulom za vrtce ob upoštevanju priporočil NIJZ.
  • Delo poteka v matičnih oddelkih, kjer se zagotavlja čim večjo stalnost osebja, če je le možno.
  • Če je možno, se dejavnosti v oddelkih organizirajo v kotičkih, v manjših skupinah ali po skupinah v ločenih prostorih.
  • Vsi zaposleni in vsi odrasli, ki sodelujejo z vrtcem oziroma prihajajo v stik z otroki morajo izpolnjevati pogoj PCT glede koronavirusne bolezni.
  • Izjema za izpolnjevanje pogoja PCT so starši in druge osebe za čas, ko pripeljejo otroka ali pridejo ponj v vrtec.
  • Starši morajo ob vsaki prisotnosti v vrtcu nositi masko.
  • V vrtcu nosijo vsi odrasli masko, razen vzgojiteljice v času neposrednega dela z otroki v skupini.
  • Dosledno se izvajajo ukrepi umivanja in razkuževanja rok, razkuževanja in čiščenja prostorov, igrač, prezračevanja prostorov, vzdrževanja razdalje.
  • Dejavnosti izven prostorov ter interesne dejavnosti se izvajajo le v mehurčkih.
  • Sestanki s starši (pogovorne ure, roditeljski sestanki,…) se lahko izvajajo bodisi na daljavo oziroma v prostorih vrtca pod pogojem, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

 

 

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica