Urnik 3., 4. razred Žaga

URNIK 3. RAZRED

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1. ura

SLJ

TJA

SPO

MAT

SLJ

2. ura

SLJ

MAT

SLJ

MAT

MAT

3. ura

ŠPO

SLJ

SLJ

SPO

ŠPO

4. ura

SPO

LUM

ŠPO

SLJ

GUM

5. ura

MAT

LUM

DOD

TJA

GUM

6. ura

BZ

 

 

 

 

 

URNIK 4. RAZRED

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1. ura

MAT

TJA

MAT

DRU

SLJ

2. ura

SLJ

DRU

SLJ

SLJ

NIT

3. ura

ŠPO

MAT

NIT

MAT

ŠPO

4. ura

SLJ

LUM

ŠPO

MAT

GUM

5. ura

NIT

LUM

DOD

TJA

GUM

6. ura

BZ/RU

 

 

 

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica