Urnik 6. razred

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1. ura

SLJ

GUM

ZGO

NAR

MAT1, MAT2

2. ura

MAT

SLJ

ŠPO-f, TIT-d

TJA

SLJ

3. ura

ŠPO-d, GOS-f

MAT

ŠPO-d, TIT-f

SLJ

GOS-d,
ŠPO-f

4. ura

TIT-d, ŠPO-f

TJA

NAR

MAT

Š6D, TIT-f

5. ura

TJA1, TJA2

GEO

SLJ

LUM

TJA

6. ura

NIP-R1, NIP-Š

 

RU

GOS6D

 

7. ura

NIP-R2

 

 

 

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica